Asertivnost je oblik ponašanja koji podrazumeva slobodno izražavanje svog mišljenja, osećanja i uverenja ali na način koji je socijalno adekvatan i ne ugrožava prava i vrednost drugih.
Ovaj oblik ponašanja je zasnovan na filozofiji, po kojoj su ljudi jednaki po vrednosti i ljudskim pravima, ali se istovremeno razlikuju po nivou obrazovanja, socioekonomskom statusu, polu, nacionalnosti, rase, fizičkog izgleda itd. Ove različitosti mogu da utiči na kvalitet života, ali ne i na nečiju vrednost i ljudska prava.
Dakle, svako ima jednaka prava na život, vrednost, mišljenje, osećanje, zdravlje, uspeh, samostalnost. Takođe, imamo prava da se ne dopadnemo svima, da grešimo i budemo odgovorni za to i da budemo autonomne ličnosti koje samostalno donose odluke.

Zašto se ne ponašano asertivno? Načešće iz dva razloga:


1) Sebe podcenjujemo i verujemo da nisno dovoljno vredni da se zalažemo za sebe. Nekada verujemo da je odricanje od svoji gore navedinih prava kulturno ponašanje, odnosno ljubaznost. Komunikološka poruka ovakvog stava je: „Moje mišljenje nije važno, tvoje je važnije“, „Moje želje nisu važne, tvoje su mnogo važnije“, „Moja osećanja nisu važna, važno je samo kako se ti osećaš“.
Životna pozicija: „Ja ne vredim, Ti vrediš“.
Ponašanje: Pasivno.
Kako to izgleda? „Osoba koja je dobila prepečenu picu neće izraziti svoje nezadovoljstvo, picu će uz gunđanje pojesti i nezadovoljna će otići kući“.


2) Sebe precenjujemo, imamo grendioznu sliku o sebi i doživljaj da imamo veća prava i vrednost od drugih. Komunikološka poruka ovakvog ponašanja je: „Moje mišljenje je važnije od tvog, ćuti i slušaj“, „Tvoje želje nisu važne, važno je da se moje zadovolje“, „Moje osećanja su važnija od tvojih“.
Životna pozicija: „Ja vredim, Ti ne vrediš“.
Ponašanje: Agresivno.
Kako to izgleda? „Osoba koja je dobila prepečenu picu konobaru će uz vređanje narediti da mu donese drugu“.

Kako izgleda asertivno ponašanje?
Osoba koja se ponaša asertivno će iskreno, otvoreno i ljubazno zamoliti konobara da joj donese drugu picu, samo uz kratko objašnjenje da je ova prepečena. Na primer: „Ova pica je prepečena, molim vas donesite mi drugu“.
Asertivno ponašanje ide iz životne pozicije „Ja vredim, Ti vrediš“, a kritika je usmerena na ponašanje drugoga, bez želje da se drugi degradira i kazni.

Da znam, često se komunikacija ne završava na tome da konobar kaže: „Nema problema doneću vam novu picu...“

 

 Asertivne dozvole:

1. Dozvoli drugim ljudima da budu samoodgovrni.
2. Ne traži od drugih da ti se dopadnu.
3. Ne traži od drugih da ti se pravdaju zbog sopstvenih izbora.
4. Dopusti drugima da sami postave granicu u odnosu na tebe, da te odbiju.
5. Pusti drugoga da se predomisli.
6. Dozvoli drugome da je pogrešiv i sam za to odgovoran.
7. Dozvoli drugom da ne zna i da nije vidovit.
8. Ne insistiraj da se drugi ponašaju logično, ili prema tvojoj logici.
9. Ne traži od drugih ljudi, ma koliko se poznavali, da ti čitaju misli.
10. Dopusti drugom da bude nezavisan od tebe (autonomna ličnost).
12. Ne manipuliši odbacivanjem i naklonošću kako bi kontrolisao druge.

 

 

Kako ostati u komunikaciji sa manipulativnim sagovornikom?

 

Na početku mislim da je važno da istaknem da u tekstu izlažem neka svoja zapažanja o manipulaciji kao obrascu ponašanja između odraslih, psihofizički zdravih ljudi. Mislim da je svaka manipulacija u takvom kontekstu negativna i da svi akteri gube, čak i manipulator koji ima trenutan osećaj pobede nad drugim, ali dugoročno i on gubi, posebno na polju međuljudskih odnosa.

Manipulator je najčešće šarmantna osoba koja smišljeno i veoma vešto barata netačnim ili polutačnim podacima, lažno interpretira događaje, a sve sa ciljem da ostvari kontrolu nad drugima kako bi se oni podčinili njegovim željama, odnosno interesima. Iako, sredstva manipulacije mogu biti beskrajna, najčešće se koriste: kreiranje osećanja prihvatanja ili odbacivanja, izazivanje osećanja krivice, zatim razne pretnje, uvrede, ismejavanje ličnosti, ulagivanje, poricanje odgovornosti, samosažanjenje itd. Ova sredstva manipulator može da koristi u komunikaciji sa ciljem da vas pozove u ulogu izmanipulisanog pojedinca. U kojoj meri će biti efikasan zavisi isključivo od vas.

MONIPULATOR VAS NE MANIPULIŠE, VEĆ VAS POZIVA DA BUDETI IZMANIPULISANI.

Dakle, kao prvi korak koji je važno da savladamo da bi ostali u komunikaciji sa manipulativnim sagovornikom jeste sticanje ličnog uverenja da niko ne može manipulisati našim emocijama i postupcima ako mu to mi ne dozvolimo. Problem je u tome što mi često nismo svesni da to dozvoljavamo, čak nekada neverbalnom komunikacijom i provociramo druge da manipulišu sa nama.
Zato da bi smo postali što efikasniji u zaustavljanju manipulacija prvi veoma važan korak je da preistipamo naša dečija, zastarela uverenja koja smo izgradili u toku života, a koja nas sprečavaju da objektivno sagledamo sebe, svoju vrednost, prava, potencijale i samopouzdano reagujemo u odnosu sa manipulativnim sagovornikom.

Drugi korak je jasno iznošenje svoje želje/interesa manipulativnom sagovorniku. Ovde je važno naglasiti da nepotrebno gubimo enargiju razmišljajući o tome kako bi sagovornik trebao da se ponaša u odnosu na nas, odnosno bićemo mnogo efikasniji ukoliko sebi postavimo pitanje: “Šta je želim u ovoj situaciji?”

I na kraju otvoreno, jasno i direktno izrazite ono što želite ili ne želite. Korisne fraze koje možete naučiti su: Voleo/la bih… Želim/Ne želim… Značilo bi mi… Hoćeš li… Smeta mi… Ne dopada mi se… Ne odgovara mi… Ne sviđa mi se… Nezadovoljan/a sam… Ometa me…Razmisli ću o tome…Potrebno mi je vreme da donesem odluku, javiću vam se…Razumem vas, ali…itd.

Ukoliko je sagovornik uporan u svom zahtevu i vi budete uparni.

Kako to izgleda u svakodnevnom životu?
Na primer: u kasnim večernjim satima komšinica traži od vas da uradite domaći iz engleskog za njenog dvanaestogodišnjeg dečaka koji je trenutno na rođendanu, a ona ne zna engleski...

Manipulativna komšinica: Komšinice, POMAŽITE!!! Vi ste mi jedini na koga mogu da računam. Zamislite Marko treba da uradi za sutra domaći iz engleskog, a zaboravio je. Jadno dete toliko je opterećeno. Ja bih to vrlo rado uradila umesto njega, ali ne znam engleski, a muž gleda utakmicu i naravno baš ga briga za nas.
(Sredstvo manipulacije: Katastrofizacija situacije).

Asertivna komšinica: Žao mi je što ste u takvoj situaciji, ali ja mislim da Marko treba da uradi svoj domaći.

Manipulativna komšinica: Ali nije on tu. Ma to je samo pola sata, ne treba njemu ništa posebno. Vi ste jedini koji znate mog Marka od malena, a i da ne budem previše skromna mislim da samo vi to znate u čitavoj zgradi.
(Sredstvo manipulacije: minimaliziranje, izazivanje osećanja prihvatanja, laskanje).

Asertivna komšinica: Hvala vam na poverenju, ali ja ne želim da radim domaći umasto njega.

Manipulativna komšinica: Gde sad da dobije lošu ocenu pred kraj godine...
(Sredstvo manipulacije: izazivanje krivice i odgovornosti za druge).

Asertivna komšinica: Žao mi je zbog toga, ali mislim da je on odgovoran što je došao u tu situaciju.

Manipulativna komšinica: Hajte samo sad i nikad više. Molim vas.
(Sredstvo manipulacije: minimaliziranje).

Asertivna komšinica: Razumem da je to za vas rešenje, ali ja zaista ne želim da se bavim time.

Manipulativna komšinica: Ali baš sam računala na vas...
(Sredstvo manipulacije: izazivanje osećanja sebičnosti i smanjene brige za druge)

Rezime:
1. Radite na svom samopouzdanju;
2. Prihvatite svoja asertivna prava;
3. Budite jasni u iznošenju svoje želje;
4. Budite uporni i ne odustajte lako;
5. Budite fokusirani na temu i ne dozvolite da sagovornik skreće u prošlost i zamenjuje teze.

Manipulator može ostavljati jak utisak moći, ali kada shvati da ima posla sa samopouzdanom osobom koja vlada sobom i zna šta hoće, brzo će odustati.

U ovom tekstu sam predstavila samo neke od asertivnih tipova komukacije koje se mogu koristiti u komunikaciji sa manipulativnim sagovornikom. Naravno na asertivnom treningu se uči mnogo više.

 

 

Danijela Živančević

Spec. psihološkog savetovanja i Transakcioni analitičar – savetnik


  http://www.psihoedukacija.rs/